WIJKGROEP BUUR(T)CONTACTEN door Koos Dam en Pien Lambermont

Wie zijn we en wat doen we?            thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Na het beëindigen van de activiteiten voor de werkgroep Burenhulp – zie de vorige Hoogste Woerd – zijn Pien Lambermont en Koos Dam een nieuwe werkgroep gestart: de wijkgroep Buur(t)contacten. Magda Keuken sloot zich daarbij aan en SSR biedt solidaire ondersteuning.

Uit de gesprekken voor het project Burenhulp kwam naar voren dat er in onze wijk – Levendaal-Oost – behoefte is aan activiteiten in het sociale domein. De wijkgroep Buur(t)contacten pakt dit op.

Wat hebben we al gerealiseerd?

Op zondag 22 januari 2017 organiseren we in SSR een Nieuwjaarsmaaltijd. Buurtgenoten zijn van harte welkom vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur starten we met de maaltijd.

We vragen een eigen bijdrage van € 6,00 per persoon (incl. 2 consumpties). Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee-eten. De maaltijd wordt deze keer verzorgd door de kookgroep van SSR. U kunt zich tot uiterlijk 15 januari opgeven via het e-mailadres van de wijkgroep, buurcontacten@gmail.com , via telefoonnummer 06-12987960 of door een briefje bij Pien Lambermont (Hogewoerd 158) in de bus te stoppen. U bent van harte welkom!

Op dinsdagmiddag 22 november en donderdagmorgen 24 november hebben we bijeenkomsten voor de senioren uit onze wijk georganiseerd. We hebben hen gevraagd aan welke activiteiten zij graag mee zouden doen. We gaan nu ons best doen die activiteiten te realiseren. De 250 senioren in onze wijk hebben onze uitnodiging ontvangen via de gemeente Leiden. Een noodzakelijke omweg omdat wij in het kader van de privacy – terecht – niet over hun adressen kunnen beschikken. Gelukkig is de gemeente in dit soort gevallen bereid te helpen.

Wat zijn onze verdere plannen?

1. We streven ernaar iedere maand, behalve in de zomervakantie, een maaltijd te organiseren voor wijkbewoners, zoals die op 22 januari. Zo komt er een stamppottenmaaltijd op vrijdag 17 maart 2017, aanvang: 17.30 uur bij SSR. Noteer deze datum vast in uw agenda. U kunt zich al opgeven als u mee wilt eten.

2. Noteer ook vast tweede Paasdag – maandag 17 april 2017 – in uw agenda, want dan organiseren we een activiteit voor (klein)kinderen van (groot)ouders uit de wijk Eieren verven en eieren zoeken. Als er buurtgenoten zijn die mee willen helpen deze activiteit voor te bereiden en mee uit te voeren, dan zijn we daar heel blij mee. We kunnen nog wel wat handen gebruiken! En daarbij is het ook gezellig met elkaar iets leuks te organiseren, toch? Dus geef u op via de e-mail of per telefoon.

3. Volgend jaar tegen Kerstmis gaan we een activiteit Kerstguirlandes maken organiseren. In het zomernummer van Het Hoogste Woerd vindt u de precieze informatie.

4. Met de opbouwwerker voor onze wijk, Ali el Ali, heeft de wijkgroep contact gehad om een activiteit Bewegen voor ouderen te realiseren. Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 24 november hebben we aan de senioren gevraagd wie hier belangstelling voor heeft. Zodra we deze activiteit concreet hebben kunnen maken, hoort u van ons.

Oproep aan wijkbewoners

Gezien onze plannen zal het u niet verbazen dat we onze werkgroep graag willen uitbreiden met 2 nieuwe leden. Ter informatie: we vergaderen kort, maximaal een uur, en hooguit eens per maand bij SSR. Dit kan omdat we per activiteit afspreken wie wat doet en wanneer het klaar moet zijn. We maken geen uitgebreide notulen, maar alleen een besluitenlijst.

Ook kunnen we nog best enige assistentie gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld die van tweede Paasdag. Heeft u zin om een keer mee te doen? Meldt u dan aan.

Als u ideeën hebt voor een activiteit waar wij niet aan hebben gedacht, schroom niet ons dat te laten weten. Alleen maar fijn als buurtgenoten meedenken en mee willen doen, want zo leer je elkaar kennen, en het is ook gezellig zaken met meer mensen te organiseren!

Bereikbaarheid wijkgroep buur(t)contacten 

Vanaf januari 2017 vindt u onze activiteiten op de website van het buurtcomité, http://www.hethoogstewoerd.nl en gaan we er daar ook verslag van doen. Als u per e-mail wilt worden geïnformeerd, stuur dan een mail naar: buurcontacten@gmail.com

thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor WIJKGROEP BUUR(T)CONTACTEN door Koos Dam en Pien Lambermont

Wijkgroep Buur(t)contacten wil activiteiten voor buurtgenoten organiseren!

thumbnail_Logo Buur(t)contactenDe wijkgroep Buur(t)contacten wil activiteiten voor buurtgenoten organiseren waarvan door buurtgenoten is aangegeven dat daar behoefte aan is. Samen met buurtgenoten willen we onze buurt maken tot een buurt waar mensen meer onderling contact hebben. Op het programma staan:

 Een Italiaanse maaltijd bij Sorrento

 Inloopochtenden

 Paaseieren schilderen en zoeken

 Samen eten met en verzorgd door wijkgenoten

U kunt zich opgeven bij: Pien Lambermont 06 1298 7960 Of via buurcontacten@gmail.com Voor meer informatie zie ook Het Hoogstewoerd van december 2016 op http://www.hethoogstewoerd.nl en de achterkant van deze flyer. De wijkgroep Buur(t)contacten is een nieuw buurtinitiatief voortgekomen uit de werkgroep Burenhulp. Burenhulp is met succes afgesloten. Ben u geïnteresseerd in het eindverslag, stuurt u ons dan een mailtje. De tekst van het verslag is ook terug te vinden op de website van het wijkcomité. 

Wat gaan we doen?

Zondag 12 februari kookt Italiaans restaurant SORRENTO een maaltijd voor ons!!!  U vindt Sorrento op Watersteeg 2 te Leiden (hoek Hogewoerd). De maaltijd start om 17.30 uur en kost € 6,00, drankjes zijn voor eigen rekening. Wilt u zich voor 7 februari opgeven? Waar en hoe u zich kunt opgeven vindt u Z.O.Z. Vanaf maart 2017 beginnen we met inloop- c.q. koffieochtenden! Op de eerste donderdagmorgen van de maand om 10.30 uur is iedereen welkom in de StadsOase, Gerestraat 22 t/m 38. Voor de koffie/thee vragen we een tegemoetkoming van € 2.25 p.p. We hebben de volgende data gepland: 2 maart, 6 april, 4 mei en 1 juni. Op maandag 17 april (tweede Paasdag) gaan we met (groot)ouders en hun (klein)kinderen paaseieren schilderen en zoeken. Bent u geïnteresseerd? Wilt u zich dan zo snel mogelijk opgeven? Zodra we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, krijgt u informatie over de precieze tijd en de plaats in de wijk waar we gaan schilderen, verstoppen en zoeken.

ATTENTIE ***** ATTENTIE ***** ATTENTIE

Op iedere derde zondag van de maand, vanaf mei, stelt ons buurtcafé De Plantage ruimte en keuken ter beschikking voor een buurtmaaltijd!!! ‘Samen eten voor wijkgenoten’ is het motto. Om dat te kunnen realiseren zoeken we buurtgenoten, of vrienden van buurtgenoten, die een keer voor ons willen koken. En we zoeken ook mensen die daarbij willen helpen, want het is best veel werk. Waar en hoe u zich kunt opgeven vindt u Z.O.Z. De wijkgroep bestaat op dit moment uit Pien Lambermont, Magda Keuken en Koos Dam. Wilt u meedoen en -denken? U bent van harte welkom!

thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Wijkgroep Buur(t)contacten wil activiteiten voor buurtgenoten organiseren!

Al het mogelijke te doen om inbrekers buiten de deur te houden.

Beste wijkbewoners,

Wij zitten nu midden in de wintermaanden en naast al het moois wat deze periode met zich mee brengt zijn dit tevens de maanden dat criminelen veelvuldig hun slag slaan. Uit cijfers is dan ook gebleken dat er in deze periode een toename, van onder andere, woninginbraken is te zien. Om die reden bestaat er vanuit de politie een gerichte aanpak onder de noemer het Donkere Dagen Offensief. Omdat de start van het Offensief al enige tijd geleden van start is gegaan is het nu zaak dat de aandacht niet verslapt. Graag breng ik u dan ook de volgende tips onder uw aandacht om zo al het mogelijke te doen om inbrekers buiten de deur te houden.

 • 1. Zorg voor goed hang-en-sluitwerk op uw ramen en deuren.
 • 2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot.Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een stukje plastic openmaken. Haal de sleutel altijd uit het slot. Hiermee voorkomt u dat een inbreker met een handigheidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen.
 • 3. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats buitenlampen.
 • 4. Laat geen ladders in de tuin liggen. En ook geen andere dingen die een inbreker als opstap kan gebruiken.
 • 5. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen uw huis in.
 • 6. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Bijvoorbeeld onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel verstopt.
 • 7. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in een kluis.
 • 8. Heeft u waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Denk dan eens aan een alarmsysteem of een kluis.
 • 9. Komt u een paar dagen niet thuis, of langer? Vraag dan uw buren, uw familie of vrienden om de post op te ruimen. Zorg dat uw huis eruitziet alsof er iemand thuis is. Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
 • 10. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En schrijf niet op facebook dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. En natuurlijk ook niet op Twitter of andere sociale media.

Voor meer informatie verwijs ik u naar: www.politie.nl www.politiekeurmerk.nl

Met vriendelijke groet,

Lakhdar Ben Taieb, Tijdelijk Wijkagent

Morskwartier, Transvaalbuurt en Bio Science Park

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Al het mogelijke te doen om inbrekers buiten de deur te houden.

Centrumroute, stand van zaken

IMG_5171 IMG_5154Afgelopen weekend is er geasfalteerd en werd de brug “omgeslagen”. Dat betekent dat het verkeer nu over de andere helft rijdt, de helft die al af is. Deze werkzaamheden gingen gelukkig sneller dan we hadden ingeschat.
Gisteren is Schouls gestart met sloop van de tweede helft.
KWS werkt nu aan de parallelweg van de Lammerschansweg. Na het opbreken worden de juiste maten bepaald en de constructie gemaakt. Woensdag worden de kolken (putten) aangebracht. Daarna zal ook de bestrating worden gelegd. Deze werkzaamheden (fase) duurt 2,5 week.

Als er vragen zijn over wat er buiten gebeurd, horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,
Eveline Mos
Gemeente Leiden
Projectleider Centrumroute

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Centrumroute, stand van zaken

SAMENVATTEND VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN VOOR SENIOREN OP 22 EN 24 NOVEMBER IN DE WIJK LEVENDAAL-OOST

thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Er waren 6 wijkbewoners aanwezig bij de bijeenkomst in SSR en 11 plus de wijkopbouwwerker Ali el Ali in de Stadsoase aan de Gerestraat. Twee personen hebben zich op het laatste moment afgemeld en 6 buren waren verhinderd maar willen wel de informatie over de activiteiten ontvangen. Er waren buren die zelf deel willen nemen aan activiteiten die georganiseerd worden en anderen die mee willen denken zonder er zelf gebruik van te maken, en ook enkelen die een activiteit willen verzorgen, bijvoorbeeld computerhulp. Resultaten/suggesties – De meeste vraag was er naar een koffie/inloopochtend op een vast adres en een vast tijdstip, voorlopig eens per maand. Later wordt bekeken of dit uitgebreid kan worden en of er een combinatie mogelijk is met één of meerdere andere activiteiten.

Samen eten werd opvallend veel genoemd met als suggesties:

 •  iedereen neemt zijn/haar lievelingsgerecht mee en we proeven van elkaars kookkunsten;
 •  mensen uit de buurt die een keer willen koken een maaltijd laten verzorgen;
 •  proeven van gerechten uit andere landen, gekookt door buren wiens wieg daar stond;
 •  koks van ‘thuis afgehaald’ uit de wijk vragen mee te doen.

Wat werd verder veel genoemd:

 • Bewegen voor ouderen
 • Bij creativiteit; kaarten maken, puzzelen, knutselen, mandala kleuren, kerstversiering maken en fotograferen.
 • Bij spelletjes scoorden tafeltennis, sjoelen, gezelschapsspelen, klaverjassen en darten goed.
 • Bij ontspanning en gezelligheid waren film kijken, lezingen over actuele onderwerpen en oud Leiden favoriet.
 • Verder werd een enkele keer museum- en concertbezoek.

Met vriendelijke groet, Pien Lambermont     thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor SAMENVATTEND VERSLAG VAN DE BIJEENKOMSTEN VOOR SENIOREN OP 22 EN 24 NOVEMBER IN DE WIJK LEVENDAAL-OOST

10 jaar JES Rijnland

JES Rijnland bestaat 10 jaar en viert dat met een inspirerend en feestelijk programma, samen met partners, bestuurders, professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen. De bijeenkomst is op maandag 23 januari, om 15.30 uur in Scheltema Leiden. Samen met de gasten wil JES Rijnland deze middag stappen zetten voor een betere toekomst voor kinderen in de Leidse regio die zich in een sociaal economisch kwetsbare situaties bevinden.

Het werk van JES staat in het teken van vertrouwen in je toekomst. Dit tienjarig jubileum heeft hetzelfde motto meegekregen. Gasten worden uitgenodigd om samen met JES te dromen over de toekomst. En dan vooral de toekomst van de kinderen in de Leidse regio. Want ieder kind verdient de kans om zich te ontwikkelen, ongeacht afkomst, sociale klasse of religie. JES hoopt op versterking van het netwerk, zodat de komende tien jaar nog beter gewerkt kan worden aan de toekomst van kinderen in de Leidse regio.

Gelijke Kansen Alliantie

Die viering van tien jaar JES Rijnland valt precies in de week dat de landelijke Gelijke Kansen Alliantie lokaal van start gaat. De Gelijke Kansen Alliantie is een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen. Immers, meer kansengelijkheid vraagt om nog meer samenwerking: het onderwijs, ouders en kinderen kunnen het niet alleen. Vooruitgang begint met samenkomen. De Gelijke Kansen Alliantie start op initiatief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker.

Over JES Rijnland

Ieder kind recht op ontwikkeling, dat is de missie van JES Rijnland. JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door preventieve, aanvullende en verrijkende programma´s voor kinderen en jongeren uit te voeren in de driehoek: Thuis, (voor)school en wijk.

JES werkt met professionals, stagiaires en vrijwilligers.

Voor meer informatie en/of deelname: JES Rijnland 071-3420900

Bella Guicherit – programmamedewerker JES Rijnland 06-18529905

Carolien de Groot, directeur – bestuurder JES Rijnland, 06-28689446

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor 10 jaar JES Rijnland

JAN VAN HOUTBRUG AFGESLOTEN van zaterdag 21 januari 6.00 uur tot maandag 23 januari 6.00 uur!

Geachte bewoner, ondernemer omgeving Jan van Houtbrug,

Om de werkzaamheden aan de Jan van Houtbrug goed en veilig uit te voeren wordt van zaterdag 21 januari 6.00 uur tot maandag 23 januari 6.00 uur de brug afgesloten voor al het verkeer. Ook geldt in deze periode eenrichtingsverkeer in de Herenstraat.

In deze periode gelden de volgende omleidingen

Gemotoriseerd verkeer de stad in; omleiding via de De Sitterlaan, Burggravenlaan en Hoge Rijndijk.

 

Gemotoriseerd verkeer de stad uit; omleiding via de Jan van Houtkade, Koepoortsbrug (tussen Doezastraat en Herenstraat), Zoeterwoudsesingel en Lammenschansweg.

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de tijdelijke bruggen aan weerszijden van de Jan van Houtbrug.

Tijdelijk eenrichtingsverkeer Herenstraat

Om de doorgang voor de hulpdiensten te garanderen geldt voor gemotoriseerd verkeer eenrichtingsverkeer in de Herenstraat, tussen de Zoeterwoudsesingel en de Koninginnelaan:

·         zaterdag 21 januari 6.00 uur tot maandag 23 januari 6.00 uur.

In deze periode worden nabij de kruisingen in de Herenstraat tevens parkeerverboden ingesteld.

Na de weekendafsluiting is de Jan van Houtbrug weer in beide richtingen beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls werkt dan aan de oostzijde van de Jan van Houtbrug.

Vragen, meer informatie

Mocht u vragen hebben u mailen naar k.holland@leiden.nl of bellen; tel. (071) 516 54 60. Over de situatie ter plekke en over de werkzaamheden kunt u bellen of mailen met Rijk Vinke van aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V., tel. (06) 53 23 27 80, mail r.vinke@schoulsleiden.nl.

 Informatie met gelijke strekking is ook door bewonersbrieven gecommuniceerd, maar het leek mij goed u ook via de mij bekende mailadressen op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,

Kees Holland, Projectleider Reconstructie Jan van Houtbrug

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor JAN VAN HOUTBRUG AFGESLOTEN van zaterdag 21 januari 6.00 uur tot maandag 23 januari 6.00 uur!

Jaarvergadering met aansluitend Nieuwjaarsborrel woensdagavond 18 januari!

UITNODIGING:

Het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o. nodigt u van harte uit voor onze Jaarvergadering op woensdagavond 18 januari 2017.

De vergadering begint om 20.30 en u bent ook dit jaar weer uitgenodigd deze bij te wonen in de benedenzaal van studentenvereniging SSR, Hogewoerd 108.

Aansluitend wordt de jaarvergadering afgesloten met een gezellige Nieuwjaarsborrel. 

We hopen op woensdag 18 januari veel buurtgenoten te mogen verwelkomen op onze Jaarvergadering en Nieuwjaarsborrel. 

Met vriendelijke groet,  Namens het bestuur van stichting Buurtcomité Hogewoerd e.o.

Kijk ook eens op Facebook voor actueel nieuws vanuit de wijk.

 

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor Jaarvergadering met aansluitend Nieuwjaarsborrel woensdagavond 18 januari!

WIJKGROEP BUUR(T)CONTACTEN door Koos Dam en Pien Lambermont

thumbnail_Logo Buur(t)contacten    Wie zijn we en wat doen we? Na het beëindigen van de activiteiten voor de werkgroep Burenhulp – zie de vorige Hoogste Woerd – zijn Pien Lambermont en Koos Dam een nieuwe werkgroep gestart: de wijkgroep Buur(t)contacten. Magda Keuken sloot zich daarbij aan en SSR biedt solidaire ondersteuning. Uit de gesprekken voor het project Burenhulp kwam naar voren dat er in onze wijk – Levendaal-Oost – behoefte is aan activiteiten in het sociale domein. De wijkgroep Buur(t)contacten pakt dit op. Wat hebben we al gerealiseerd? Op zondag 22 januari 2017 organiseren we in SSR een Nieuwjaarsmaaltijd. Buurtgenoten zijn van harte welkom vanaf 17.00 uur. Om 17.30 uur starten we met de maaltijd. We vragen een eigen bijdrage van € 6,00 per persoon (incl. 2 consumpties). Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee-eten. De maaltijd wordt deze keer verzorgd door de kookgroep van SSR. U kunt zich tot uiterlijk 15 januari opgeven via het e-mailadres van de wijkgroep, buurcontacten@gmail.com , via telefoonnummer 06-12987960 of door een briefje bij Pien Lambermont (Hogewoerd 158) in de bus te stoppen. U bent van harte welkom! Op dinsdagmiddag 22 november en donderdagmorgen 24 november hebben we bijeenkomsten voor de senioren uit onze wijk georganiseerd. We hebben hen gevraagd aan welke activiteiten zij graag mee zouden doen. We gaan nu ons best doen die activiteiten te realiseren. De 250 senioren in onze wijk hebben onze uitnodiging ontvangen via de gemeente Leiden. Een noodzakelijke omweg omdat wij in het kader van de privacy – terecht – niet over hun adressen kunnen beschikken. Gelukkig is de gemeente in dit soort gevallen bereid te helpen. Wat zijn onze verdere plannen? 1. We streven ernaar iedere maand, behalve in de zomervakantie, een maaltijd te organiseren voor wijkbewoners, zoals die op 22 januari. Zo komt er een stamppottenmaaltijd op vrijdag 17 maart 2017, aanvang: 17.30 uur bij SSR. Noteer deze datum vast in uw agenda. U kunt zich al opgeven als u mee wilt eten. 2. Noteer ook vast tweede Paasdag – maandag 17 april 2017 – in uw agenda, want dan organiseren we een activiteit voor (klein)kinderen van (groot)ouders uit de wijk Eieren verven en eieren zoeken. Als er buurtgenoten zijn die mee willen helpen deze activiteit voor te bereiden en mee uit te voeren, dan zijn we daar heel blij mee. We kunnen nog wel wat handen gebruiken! En daarbij is het ook gezellig met elkaar iets leuks te organiseren, toch? Dus geef u op via de e-mail of per telefoon. 3. Volgend jaar tegen Kerstmis gaan we een activiteit Kerstguirlandes maken organiseren. In het zomernummer van Het Hoogste Woerd vindt u de precieze informatie. 4. Met de opbouwwerker voor onze wijk, Ali el Ali, heeft de wijkgroep contact gehad om een activiteit Bewegen voor ouderen te realiseren. Tijdens de bijeenkomsten op 22 en 24 november hebben we aan de senioren gevraagd wie hier belangstelling voor heeft. Zodra we deze activiteit concreet hebben kunnen maken, hoort u van ons. Oproep aan wijkbewoners Gezien onze plannen zal het u niet verbazen dat we onze werkgroep graag willen uitbreiden met 2 nieuwe leden. Ter informatie: we vergaderen kort, maximaal een uur, en hooguit eens per maand bij SSR. Dit kan omdat we per activiteit afspreken wie wat doet en wanneer het klaar moet zijn. We maken geen uitgebreide notulen, maar alleen een besluitenlijst. Ook kunnen we nog best enige assistentie gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld die van tweede Paasdag. Heeft u zin om een keer mee te doen? Meldt u dan aan. Als u ideeën hebt voor een activiteit waar wij niet aan hebben gedacht, schroom niet ons dat te laten weten. Alleen maar fijn als buurtgenoten meedenken en mee willen doen, want zo leer je elkaar kennen, en het is ook gezellig zaken met meer mensen te organiseren! Bereikbaarheid wijkgroep buur(t)contacten Vanaf januari 2017 vindt u onze activiteiten op de website van het buurtcomité, http://www.hethoogstewoerd.nl en gaan we er daar ook verslag van doen. Als u per e-mail wilt worden geïnformeerd, stuur dan een mail naar: buurcontacten@gmail.com   thumbnail_Logo Buur(t)contacten

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor WIJKGROEP BUUR(T)CONTACTEN door Koos Dam en Pien Lambermont

WEET U AL VAN HET BESTAAN VAN BUUV IN LEIDEN EN LEIDERDORP?

people_leiden-leiderdorp

Hoe werkt het?

BUUV is een marktplaats voor burenhulp van en voor inwoners van Leiden en Leiderdorp. Als u een vraag hebt waarvan u vindt dat deze door een buurtgenoot op vrijwillige basis is te beantwoorden dan kunt u deze vraag op de website www.buuv.nu zetten. Hetzelfde geldt als u een aanbod heeft waar andere buurtgenoten iets aan kunnen hebben. Hierbij kunt u aangeven of uw aanbod voor een bepaalde wijk geldt. Als u niet handig bent met de computer kunt u uw vraag en/of uw aanbod op het prikbord hangen bij u in de buurt. De prikborden zijn te vinden in:

Buurtkantoor: Noord Huis van de Buurt, Het Gebouw, Arubapad 2 Leiden – Open: maandag, dinsdag, woensdag van 9.00-11.00 uur en donderdag van 13.00-15.00 uur.

Buurtontmoetingsplek Herenstraat: Herenstraat 61 Leiden – Open: dinsdag van 9.15-11.15uur,

Buurtkantoor Pancrat: Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85 Leiden – Open: Maandag, dinsdag en woensdag van 9:00 – 11:00 uur, donderdag van 10:00 – 12:30 en 13:00-15:00 uur

Centrum Fysiotherapie & Wetenschap: Herenstraat 39 Leiden

Huis van de Buurt Morschwijk: Topaaslaan 19 Leiden

Speeltuin Rondom de Maredijk: Maredijk 100 Leiden

Het Wijkbedrijf Huis van de Buurt Op Eigen Wieken: Valkenpad 3-5 Leiden

Infopunt de Ruijter: De Ruijterstraat 29, Leiden – Open: elke dinsdag van 11.00-12.00 uur

Buurtkamer “Smeltkroes”: Trix Terwindtstraat 4, Leiden,

Theehuis Noord: Joop Vervoornpad 1 Leiden – Open: elke donderdag van 10.00-12.00 uur

Antoniuskerk Zuid-west: Boshuizerlaan 11 – Leiden – Open: elke dinsdag van 9.30-11.30 uur

Huis van de buurt Vogelvlucht: Boshuizerlaan 5, Leiden – BUUV spreekuur: woensdag van 9.30-11.30 uur.

Pluspunt Leiderdorp: Splinterlaan 156, Leiderdorp

U kunt ook een afspraak maken met de BUUV-ambassadeur die als vrijwilliger eens per week in de genoemde locaties aanwezig is. Daarnaast kunt u zich telefonisch opgeven via het telefoonnummer van BUUV 071-7074242.

Wat zijn de ervaringen tot en met eind september?

BUUV is 14 april gestart en er hebben zich 268 inwoners, waarvan ruim 70% vrouw, uit Leiden en Leiderdorp aangemeld met een vraag en/of een aanbod. Je kunt per persoon meerdere vragen stellen en ook meer aanbod doen. Het blijkt dat er 223 vragen om hand- en spandiensten zijn gesteld en dat de grootte van het aanbod tot nu toe 183 is. De meeste deelnemers ( 26,7 % ) wonen in wijk de Leiden- Zuid/Oost; in de wijken Leiden-Midden, Leiden-Noord en Leiderdorp is het percentage tussen de 17,5 en 18 %; in Leiden-West heeft 13,8 % van de inwoners gebruik gemaakt van BUUV en 4.1 % uit andere gemeenten in de directe omgeving.

Wat zijn zoal de vragen en het aanbod via BUUV?

Op het site Van BUUV zijn vooral veel vragen en aanbod in de categorie Gezelschap, namelijk 25 % van de vragen en 30 % van het aanbod. Hiermee wordt bedoeld samen iets ondernemen, naar het museum, fietsen, wandelen of gewoon een kopje koffiedrinken. Dat zijn op dit moment de meest voorkomende berichten op het prikbord en de site . Je hoeft je dus niet te vervelen. Via BUUV is er genoeg te doen.

Verder wordt er gevraagd naar klussen uitvoeren in huis, koken en boodschappen doen, huisdieren verzorgen, hulp bij gebruik van de computer, vervoer e.d. Ook het aanbod gaat hier meestal over.

Hebben inwoners elkaar kunnen vinden via BUUV?

Het blijkt dat in krap een half jaar 207 matches tot stand zijn gekomen. Hiermee wordt bedoeld dat 207 vragen beantwoord zijn door een passend aanbod en dat er in ieder geval een eerste contact is geweest. We weten niet of deze contacten éénmalig zijn geweest of dat er een vaste afspraak uit voort is gekomen om elkaar te blijven helpen.

Opvallend vind ik dat 52 matches (25%) over gezelschap gingen. Waarom opvallend? Uit landelijke cijfers blijkt dat de meeste matches over praktische hand- en spandiensten gaan en bij ons blijkt dus dat we er in slagen een positieve bijdrage te leveren om eenzaamheid te doorbreken is mijn voorzichtige conclusie. Daarna ging 20 % over koken, 12 % ging over huishouden/boodschappen doen, klussen/tuinieren en huisdieren en 5 % had betrekking op hulp bij computergebruik en hulp bij administratie.

Wat ik hoop?

Inwoners van Leiden en Leiderdorp ga eens kijken op de website van BUUV en aarzel niet mee te gaan doen want in een half jaar tijd zijn 268 buurtgenoten u voorgegaan en hebben met succes deze nieuwe mogelijkheid benut waar u zelfstandig zonder professionele hulp gebruik van kunt maken.

Pien Lambermont

BUUV – ambassadeur

people_leiden-leiderdorp

Geplaatst in Nieuws | Reacties staat uit voor WEET U AL VAN HET BESTAAN VAN BUUV IN LEIDEN EN LEIDERDORP?